اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

روایتی آسان از دانشی دشوار

روایتی آسان از دانشی دشوار
بهزاد اژدری سرامیست

کتاب «آثار کلاسیک فلسفه» نوشته نایجل واربرتون ترجمه مسعود علیا از آن دست کتاب‌هایی است که هر کسی با سواد متوسط هم که به فلسفه علاقه داشته باشد، می‌تواند آن را بخواند. نایجل واربرتون نویسنده خوبی است. او این کتاب را از آغاز تاریخ فلسفه شروع می‌کند و فلسفه را تا عصر معاصرتوضیح می‌دهد.

نویسنده در حقیقت کتاب‌هایی که در حوزه کلاسیک فلسفه نوشته شده و در واقع خط مشی و دیدگاه‌های فلاسفه در آن متجلی شده را معرفی می‌کند. مثلاً از کتاب افلاطون که در مورد فلسفه سقراط نوشته یا فلسفه مارکس یا ویتگنشتاین و سایر فلاسفه و نظریاتشان تا برسد به فروید و فلاسفه عصر حاضر همه در این کتاب گردآوری شده است. از محاسن این کتاب باید بگویم ضمن اینکه به شکل خیلی ساده مسائل مربوط به فلاسفه را بررسی می‌کند و شرح می‌دهد در پایان به نقد نظرات آنها هم می‌پردازد. یعنی فقط شما را با ماده خام روبه‌رو نمی‌کند و اشکالاتی که فیلسوفان دیگر یا منتقدان و اندیشمندان دیگر بر شیوه تفکر آن فیلسوف دارند بیان می‌کند.
از این بابت کتاب یک سویه نیست و دوجانبه به مسائل پرداخته است و شما را با یک فضای منبسط قابل تنفس روبه‌رو می‌کند که در حوزه فلسفه با سختی‌های آن درگیر نمی‌شوید. یا به عبارتی با نظرات فلسفی یک فیلسوف به سختی مواجه نمی‌شوید که مثلاً آن فیلسوف بگوید این هست و لاغیر. یعنی مخاطب را قبضه نمی‌کند و به نوعی با بررسی موشکافانه و دقیق و از سویی نقدها و بررسی‌های دوجانبه مخاطب را با دنیای فلسفه به خوبی آشنا می‌کند و به انسان نشان می‌دهد که هر شیوه تفکر و هر نحله فلسفی چگونه می‎تواند مورد نقد قرار بگیرد.‌

کپی