اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

یارانه و کمک معیشت، فقر را از بین نبرد

یارانه و کمک معیشت، فقر را از بین نبرد

معاون اسبق استانداری تهران گفت: دولت یک بار برای همیشه همه توان خود را در ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی با استفاده از نظرات نخبگان و اقتصاددانان دلسوز و متعهد بکار بگیرد و معضل فقرمطلق را برای همیشه ریشه کن کند.

شهاب الدین چاوشی، معاون اسبق سیاسی و امنیتی استانداری تهران در یادداشتی نوشت: بخش قابل توجهی از افراد جامعه با خطر بیکاری و بیماری مواجهه دارند و نگران هستند. تأمین سلامت، امنیت و آرامش عمومی مردم اصلی ترین وظیفه دولت ها است که بخش عمده مالیات در دنیا برای این مقاصد عمومی جامعه به مصرف می رسد.

وی در ادامه نوشته است: آنچه درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور از سوی رهبری انقلاب در خصوص ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم مطرح و تأکید شد، یکی از مأموریت های اصلی دولت جمهوری اسلامی بوده که سالهاست در قانون اساسی مغفول واقع شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی صراحت دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است.

چاوشی در ادامه این یادداشت آورده است: دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. با همه هزینه ها و تصمیمات متفرقه ای که در طول سال های گذشته در کشور گرفته شده است نظام جامع تأمین اجتماعی برای همه ایرانیان شکل نگرفته است.

به گفته وی البته همین بخشی که در رابطه با کارگران و افراد شاغل عملیاتی شده با تمام نواقص آن اقدام ارزشمند و فوق العاده ای است. اگر یک نظام جامع حمایتی تأمین اجتماعی برای همه آحاد مردم طبق تکلیفی که قانون اساسی معین کرده ایجاد و عملیاتی شود بسیاری از نهادهای حمایتی موجود که اقدامات متفرق آنان برای نیازمندان تأثیرات قابل توجهی نداشته و سازمان های موازی را با هزینه های جاری فراوان ایجاد کرده اند مازاد خواهد بود.

معاون اسبق استانداری تهران همچنین با بیان اینکه دولت یک بار برای همیشه همه توان خود را در ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی با استفاده از نظرات نخبگان و اقتصاددانان دلسوز و متعهد بکار بگیرد و معضل فقرمطلق را برای همیشه ریشه کن کند، تاکید کرده است: این امر از وعده های رئیس جمهور دکتر روحانی هم بوده و پیشگامی وزیر پرتلاش کار و تعاون در این زمینه درفرصت باقی مانده می تواند یکی از معضلات مهم جامعه را مرتفع و رضایت نسبی طبقات پائین دست جامعه و خیل بیکاران را افزایش دهد و کارنامه امیدبخشی را در نگاه مردم برای دولت و نظام ترسیم کند.

این امر برای ایجاد امید ملی در جامعه و اطمینان برای تلاش های موثر دولت گام بزرگی در جلب رضایت و اعتمادعامه مردم است که از مولفه های اقتدار ملی بخصوص درشرایط حاضر است. امیدوار کردن ایرانیان به دسترسی های حداقلی از معیشت با تمرکز همه توانایی های ملی گام مهم وتاثیرگذاری است و درکنار آن دولت باید برای تعادل و نظم اقتصادی جامعه تدبیر جامعی بیندیشد.

وی در ادامه تصریح کرده است: نظام مالیاتی باید برای ایجاد بسته های مناسب نظام جامع تأمین اجتماعی سراغ درآمدهای کلان برود و با اخذ و هزینه هدفمند مالیات معیشت جامعه سامان داده شود. دولت نیز باید در کنار طرح جامع تأمین اجتماعی طرح ادغام سازمان های موازی و فاقد اثربخشی را در دستور کار خود  قراردهد. تا آنچه ازمالیات ها دریافت می گردد بخش عمده آن به طور مستمر برای پشتیبانی از نظام تأمین اجتماعی قرار داده شود.


وی در پایان این یادداشت نوشته است: فاصله طبقاتی فاحش، وحدت ملی و هویت دینی میهن را در معرض تنش های سخت و جدی قرارداده است و برای مقابله با دشمنان این مرز و بوم توجه فوری به تأمین نیازهای اساسی و معیشتی ایرانیان کم درآمد، فاقد شغل، ضرورت فوری است. برای پرهیز از موازی کاری ها یکی از موثرترین روش ها اجرای دقیق، منسجم و عمیق  این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و اقدامات متفرقه ای نظیر یارانه، سبد کالا و کمک معیشت هیچ یک وافی به مقصود نبوده و علاوه بر افزایش نقدینگی و تورم حاصل چندان موفقی نداشته است درحالی که منابع عظیم کشور سال ها است مصروف این قبیل کارهای مقطعی کم بازده شده و منجر به زدودن آثار عملی فقر از چهره جامعه نشده است.

/ایسنا 

کپی