اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی

چه خبر از بازنگری طرح تفصیلی تهران ؟

چه خبر از بازنگری طرح تفصیلی تهران ؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از بررسی بازنگری طرح تفصیلی تهران توسط متخصصان دانشگاه تربیت مدرس خبر داد.

زهرا نژاد بهرام ، درمورد سرانجام مصوبه شورای شهر تهران در مورد بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران گفت: طرح تفصیلی هر پنج سال یک بار باید مورد بازنگری و پایش قرار می گرفت و بر همین اساس، شورای شهر پنجم در ماه های ابتدایی تشکیل خود طرح بازنگری در طرح تفصیلی شهر تهران را به تصویب رساند.

وی با بیان اینکه پس از ابلاغ طرح به شهرداری تهران، بازنگری طرح تفصیلی در دستور کار قرار گرفت، افزود: برنامه آسیب‌شناسی اولیه طرح تفصیلی از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران به عهده دانشگاه تربیت مدرس سپرده شد و براساس آخرین استعلامات این مهم انجام گرفته است.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: اعضای شورای شهر نیز نظرات خود را برای تیم تخصصی دانشگاه تربیت مدرس ارسال کردند تا نظرات و نگرانی های اعضای شورا نیز در بررسی آسیب شناسانه موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: متخصصان دانشگاه تربیت مدرس هنوز مشغول آسیب شناسی طرح تفصیلی تهران هستند که پس از تکمیل بررسی، آن را در اختیار شهرداری و شورای شهر قرار خواهند داد تا ضمن مطالعه نسبت به بررسی نهایی آن در صحن شورا اقدام شود./ایسنا

کپی