اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

سال 1323(نیمه اول)

تأسیس آموزشگاه تعلیم موتوسیکلت رانی ژاندارمری

تأسیس آموزشگاه تعلیم  موتوسیکلت رانی ژاندارمری
حسن مجیدی

بمنظور تکمیل و تسریع ارتباط بین واحدهای ژاندارمری، آموزشــــگاهی جهت تعلیــــــم موتوسیکلت رانی در ژاندارمری کل کشور تأسیس و شاگردان دوره اول این آموزشگاه پس از فرا گرفتن تعلیمات لازمه و اخذ گواهینامه به واحد‌ها اعزام شده‌اند.

  دوره دوم این آموزشگاه نیز آغاز شده و افراد مشغول فراگرفتن تعلیمات هستند.در نظر است این آموزشگاه تا موقعی که احتیاجات کلیه نواحی از حیث موتوسیکلت سوار تأمین گردد دایر باشد تا وضع ارتباط بدین وسیله بهبودی کامل یابد. موتوسیکلت‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد از کشور امریکا وارد شده است.
مجله اطلاعات هفتگی - 25 فروردین 1323

کپی