اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

نقش محوری ایران در امنیت منطقه خلیج فارس

نقش محوری ایران در امنیت منطقه خلیج فارس

اسحاق جهانگیری درحاشیه بازدید ازآزادراه شهید همت در استان البرزدرجمع خبرنگاران: ایران با منطق و استدلال مسائل راحل وفصل می‌کند واگر دشمن ازمسیردیگری وارد شود بازنده است. معاون اول رئیس جمهوربا بیان اینکه درطول تاریخ این ایران بوده که امنیت منطقه خلیج فارس را تامین کرده است افزود: امنیت منطقه را فقط ایران با کمک کشور‌های منطقه می‌تواند تامین کند بنابراین فشارشان راازروی ایران بردارندوبا ایران وارد مذاکره منطقی وبدون تحمیل فشار شوند آن روزخواهند دید منطقه خلیج فارس منطقه امنی برای همه خواهد شد.

نقش محوری ایران در امنیت منطقه خلیج فارس

کپی