اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

اقدام تاریخی درمانی شهر قم

اقدام تاریخی درمانی شهر قم

معاون درمان وزیر بهداشت، گفت: از نظر تجهیزات با ناوگان فرسوده ای مواجه بودیم که در سه سال اخیر تجهیزات بسیاری در بیمارستان ها بکار گرفته شد.

ایران آنلاین /

دکترمحمد حاجی آقاجانی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه بیمارستان فرقانی قم گفت: اعتبار بخشی بیمارستانی و ملی با استقرار نسل سوم با 900 سنجه و محوریت ایمنی و حفظ حقوق بیماران در سال جدید اجرایی شده است. توسعه بیمارستان های کشور، تغییر سیستم پرداخت کارکنان به سیستم مبتنی بر عملکرد، توانمندسازی 1000 تن از مدیران کشور با حضور استادان بین المللی و توسعه و ساخت بیمارستان های جدید برخی دیگر از فعالیت های وزارت بهداشت در سه سال گذشته است. آقاجانی ادامه داد: از نظر تجهیزات پزشکی با ناوگان فرسوده ای مواجه بودیم که برای رفع این مشکل،  27 هزار و 500 قلم تجهیزات در سه سال اخیر در بیمارستان ها قرارداده شد. وی با اشاره به توسعه بیمارستان‌ها و نیروی انسانی در کشور، افزود: تعداد پزشکان در مناطق محروم در سه سال اخیر سه برابر شده است که خدمت ارزنده ای به مردم کشور است. 17 هزار نیروی پرستاری، مامایی و پیراپزشکی نیز بکار گرفته شد. به گفته معاون وزیر بهداشت، در این دولت 21 هزار تخت افتتاح می شود که عمده آن بهره برداری رسیده است، بیان کرد: تا پایان دولت یازدهم 800 تخت خواب دیگر در سه بیماستان استان قم افتتاح می شود و تعداد تخت های بیمارستان های استان قم به 2000 تخت ارتقا می یابد که اقدامی تاریخی برای توسعه درمان این شهر است./ ایسنا

کپی