ion

پیام جالب هنرمند معروف در روز رفتن عزت سینمای ایران+ تصویر
پیام متفاوت سید حسن خمینی برای خانواده داغدار انتظامی + تصویر
فقدان انتظامی ضایعه بدی برای سینمای ایران است
نوشته پراحساس مرضیه برومند برای استاد انتظامی
درگذشت استاد انتظامی برنامه های صدا و سیما را تغییر داد
جشنواره باشکوه موسیقی با حضور 11 استان در لرستان
اتفاق هنری زیبا در قلب اروپا/ نمایش فرشی با 500 هزار شاخه گل
ادب و وقار و احترام ویژگی های بارز انتظامی بود
پیام تسلیت روحانی در پی درگذشت اسطوره سینمای ایران
درخواست یکی از دوستان استاد انتظامی برای انتشار دستنوشته های او
دفتر کار خانم هنرپیشه معروف
خبر درگذشت هنرپیشه معروف تکذیب شد
>>>