سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت
سخنان رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت
سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت
سخنان روحانی در دیدار مدیران ارشد نظام سلامت
در رادیو ایران ۲۰ بشنوید: بررسی اصلاح قیمت نان
سخنان روحانی در مراسم افتتاح پایانه مسافری سلام
سخنان رییس‌جمهوری در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا(سیکا)
>>>