با حضور محسن آرمین و حسن محدثی بررسی شد
اندیشه دینی اسلام از نگاه یک آلمانی
چطور زندگی کنیم که بعد حسرت نخوریم؟
شرط شناخت جلال, کنارگذاشتن قرائت رسمی از اوست
هویت هایمان را نمی شناسیم چون «خودآگاهی تاریخی» نداریم
نعمت الله فاضلی: نیازمند «جنبش آهستگی» هستیم
6 عاملی که مانع می شوند انقلاب ها به دموکراسی ختم شوند
امان از زمانی که «جهل مقدس» حکمرانی کند!
در برزخ معیشتی, گل تفکر نمی روید
جوانان به اندیشمندانی بیشتر اقبال نشان می‌دهند که کمتر رنگ و بوی فلسفی دارند
رابطه جوانان با دنیای اندیشه
«فعالیت جنسی» یا «فعالیت فکری» جوانان؟
چرا به جای دعانویس پیش روانشناس می رویم؟
>>>