گزارش ایران آنلاین از نشست « طبقه متوسط؛ فروپاشی یا بازسازی» :
مهدی محقق: فرهنگ اسلامی، فرهنگ جامع الاطرافی است
درس علامه امینی برای امروز ما
تهران؛ شهری که تجربه مدرنیته را در خود زنجیر کرده است
نبرد مقدس علیه ناامیدی
تعریف «منابع ملی» در چارچوب شرایط تاریخی کنونی
عرصه سیاسی و شباهتش به میدان فوتبال
درآمدی کوتاه بر سوسیالیسم
حسینعلی افخمی: تحقیقات علوم‌انسانی در کشور ما جایی ندارد
چگونه خشم و احساساتمان را مدیریت کنیم؟
احسان شریعتی: پاسخی که باید به تهدیدات داد
مدیریت جوانان به سبک اصغر فرهادی
اهمیت هگل در تفکر فلسفی معاصر
>>>