جای خالی «روانشناس سیاسی» در حلقه مشاوران کاندیداهای ریاست‌جمهوری
تأملی پیرامون «صلح، گفت‌وگو و انتخابات‌سیاسی»
گرچه تا تحقق آرمان استقلال دانشگاه‌ها و آزادی آکادمیک راهی دراز در پیش می‌بینیم، اما روحانی را در مقایسه با دیگر نامزدها به آزادی اندیشه و بیان متعهدتر می‌دانیم.
میزگردی با حضور محمود شهابی و محمدسعید ذکایی:جوان‌سازی سیاست یا جوان شدن سیاست مسیر محتومی است که در ایران اجباراً باید طی شود
بنیان‌های دینی میانه‌روی و تفکر اعتدالی
>>>