جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پاتک پلیس پایتخت به 408 اوباش
408 نفر از اراذل واوباش توسط ماموران پلیس امنیت شناسایی ودستگیر شدند.