ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
جوان 26 ساله انگلیسی که پس از حنایت خود را نماینده شیطان نامیده و رو زجنایت را بزرگ ترین روز زندگی اش بیان کرده بود به 23 سال زندان محکوم شد.
23 سال زندان برای قاتلی که خود را نماینده شیطان نامید