جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
کیفیت بخشی آموزش و تربیت
تغییر وزیر محترم آموزش و پرورش و دغدغه مردم و بخصوص فرهنگیان و فرهیختگان جامعه در‌خصوص این وزارتخانه کلیدی که متأسفانه همیشه با تغییر مدیریت مواجه بوده است بهانه‌ای شد که به موضوع آموزش و پرورش پرداخته شود.
سیاست‌های‌ «فانی» برای کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش، از اجرای سیاست‌هایی به منظور کیفیت بخشی آموزش و پرورش خبر داد.