جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
رد مرز کودکان خیابانی به همراه خانواده هایشان/افزایش قاچاق کودکان به ایران در ۶ ماهه اخیر
بهزیستی:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران درباره ایراداتی که به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان وارد می‌شود و همچنین ادعای رد مرز کودکان افغانستانی که به صورت غیرقانونی در تهران حضور داشتند، گفت: بحث رد مرز کودکان کار توسط یک مدیر بی‌اطلاع از ماجرای طرح مطرح شده است و قویا تکذیب می‌شود. ایران طبق تعهدات بین‌المللی در خصوص کودکان عمل کرده و می‌کند و ما وضعیت کودک را فارغ از هر ملیتی که دارد، در نظر می‌گیریم و قاعدتا بحث رد مرز وجود ندارد.
وظایفی که نهادهای دولتی باید برای حمایت از کودکان انجام دهند
همه نهادهای اجتماعی باید برنامه خود را برای حمایت از حقوق کودکان پیاده کنند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ضمن اعلام این مطلب گفت: برای حمایت و ارتقای حقوق کودک اجماع ملی وجود دارد.
اورژانس اجتماعی  پناهگاه کودکان قربانیان خشونت
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: اورژانس اجتماعی ملجاء و پناهگاه کودکان قربانیان خشونت است.