جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پرداخت کمک هزینه معیشت به جانبازان و آزادگان غیر شاغل
پاکدل خبر داد
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص برقراری کمک هزینه به جانبازان و آزادگان غیرشاغل، گفت: جانبازان و آزادگان غیر شاغل برای برقراری این کمک معیشت به واحد پذیرش بنیاد شهید در استان محل سکونت خود مراجعه کنند.