جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پارادوکس سرمدی
نگاهی به رمان «نامه سرمدی » تازه ترین اثر محمد رحیم اخوت
محمد رحیم اخوت در رمان ‌«نامه سرمدی» خاطراتی را با رویکردی چند جانبه به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی روایت کرده است که بنا به شرایط روزنامه و محدودیت‌های صفحه نتوانستیم به کل رمان بپردازیم. این نقد بخش کوچکی از نگاه منتقد به رمان رادر بر می‌گیرد چراکه نقد چنین رمانی با لایه‌های عمیق مثنوی هفتاد من را می‌طلبد.