جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
راهکار رییس سابق نظام پزشکی برای کاهش عوارض تحریم
رییس کل سابق سازمان نظام پزشکی، تشخیص به موقع بیماری ها را یکی از عوامل کاهش عوارض تحریم دانست.