جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ژنرال حفتر عقب نشینی کرد
نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی موفق شدند نیروهای تحت امر «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش ملی این کشور را از جبهه جنوبی طرابلس به عقب برانند.