جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
با دختران انقلاب و یا چهارشنبه‌های سفید مسامحه نخواهیم کرد
جانشین فرمانده ناجا:
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه کشف حجاب جرم محسوب می‌شود اظهار داشت: پلیس با این دسته از هنجارشکنان همچون دختران انقلاب و یا چهارشنبه‌های سفید و گروه‌های جدیدی که روز به روز با پشتیبانی دشمنان به دنبال فعالیت خود هستند، مسامحه نخواهد کرد.