جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ضرورتی ندارد همه ایستگاه‌های مترو پله‌برقی داشته باشد
نژادبهرام:
عضو شورای شهر تهران توضیحاتی را درباره انتقاد برخی از شهروندان به نبود پله برقی در همه ایستگاه‌های مترو ارائه کرد.