جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
آیا چشمه علی به وضعیت سابق برگشت؟!
شرکت مترو تهران می‌گوید: «آب چشمه علی به وضعیت سابق برگشته.» «امیرمصیب رحیم زاده» مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرری هم به روزنامه ایران می‌گوید:«دبی آب چشمه علی به 70 لیتر برثانیه افزایش یافته اما تا رسیدن به وضعیت سابق 11 لیتر برثانیه دیگر آب می‌خواهد.»