جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
مگس پرانی در اوج عقاب
لطفاً ورقه‌ها را بگذارید روی میز. به هم نگاه نکنید. هیچ تست پرشده دیگر قبول نیست. از هم فاصله بگیرید و حالا ورقه‌ها را تحویل دهید‌. عزیزم. با تو هم هستم. الکی سرت را این طرف و آن‌طرف نچرخان. دقیقاً تو!