جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پاسخی به یک ادعا: تحلیل جنگ در غیاب هوشیاری!
چنانکه پیش‌بینی می‌شد انتشار مقاله آقای محمد درودیان با عنوان «هوشیاری درغیاب بازدارندگی» در صفحه پایداری «ایران» که آمادگی نیروهای نظامی ارتش درآغاز جنگ را به چالش کشیده بود با عکس‌العمل روبه رو شد و علاقه مندان به تاریخ جنگ را به واکنش واداشت.