جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
هنر قلمزنی
قلمزنی هنر تزیین وکندن نقش ونگارهای مختلف روی اشیای فلزی به خصوص مس، طلا، نقره و برنج به کمک قلم و ضربه‌ چکش است. قدمت هنرقلمزنی به هزاره اول بازمی گردد واصفهان یکی ازمهمترین شهرهای مرکز قلمزنی است ودرحال حاضربیشترین تعداد کارگاه‌های صنایع دستی اصفهان را کارگاه‌های قلمزنی مس و برنج تشکیل می‌دهد. کارگاه هنرمند قلمزن استاد کریم داوودی به همراه شاگردانش را که با رونق بازارصنایع دستی این روزها در تلاش وتولیداین هنرسنتی اصفهان هستند رامشاهده می کنید.