جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
هنر سفال کاری، قدمتی ۷۰۰ساله در شهرضا
شهرستان شهرضا با 30کارگاه فعال سفال‌گری یکی از مراکز مهم تولید سفال در کشور است.