جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
زنده‌باد کپی‌رایت مرده‌باد کپی‌رایت!
قبلاً هم نوشته بودم که قبول کپی‌رایت، حُسن‌اش، بیشتر از قُبح‌اش است برای تولید فرهنگی ما و نوشته بودم که ما داریم بخشی از هزینه‌های کپی‌رایت را می‌دهیم در کشور، بدون ِ اینکه با قبول ِ رسمی‌اش، از فوایدش استفاده کنیم...