جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
هر هفته به 30 روستا آبرسانی شد
فراز و فرود توسعه زیرساخت ها در 6 سال
توسعه زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز اگرچه وظیفه تمام دولت‌هاست اما کارنامه هر کدام بسته به میزان منابع مالی موجود و نوع مدیریتی که انتخاب می‌کنند، متفاوت است. در دولت تدبیر و امید رویکرد مدیریت مصرف در کنار توسعه زیرساخت‌های روستایی در اولویت قرار داشته و دارد.