جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
شما چه جور کتابی دوست دارید؟
گزارشی از سالن کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب
یک کیسه پر از کتاب دستش گرفته و خوشحال به نظر می‌رسد. خوشحالی؟ «بله. خیلی.» چرا خوشحالی؟ «چون اومدم نمایشگاه و کتابایی رو که خیلی دوست داشتم خریدم.» می‌تونم کتابات رو ببینم؟ پسربچه یکی دو تا از کتاب‌ها را از کیسه نایلونی بیرون می‌آورد و نشانم می‌دهد. «ایناهاش.» سام افخمی 11 ساله است.