جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
نمایشگاه بین المللی و شهرآفتاب ادغام می شوند؟
رییس شورای شهر تهران گفت: هم اکنون فضای نمایشگاهی در جنوب شهر داریم که قطعا باید از ظرفیت آن استفاده کنیم.
راهکارهای ترافیکی در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران بررسی شد
راهکارهای ترافیکی و مسیرهای دسترسی خودروها و بازدید کنندگان از نمایشگاه بین المللی تهران بررسی شد تا راهکارهای ترافیکی مناسبی برای ایام برگزاری نمایشگاه در این محدوده اتخاذ شود.
اینجا حضور افسانه ای «نانو» را در زندگی لمس کنید
گزارشی از تولیدات 138 شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران
بین المللی تهران با حضور دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های رشد، پارک‌های فناوری و شرکت‌های دانش بنیان داخلی (133 شرکت داخلی) و 5 شرکت خارجی در حالی امروز به کار خود پایان می‌دهد که نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است.