ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پادشاه عربستان در حاشیه نشست اتحادیه عرب در شهر ظهران این کشور در دیدار خصوصی با و رئیس جمهوری عراق به وی وعده داد کشورش در بازسازی عراق همکار ی داشته باشد.
قول پادشاه عربستان به رئیس جمهوری عراق برای مشارکت در بازساز ی عراق
وزیر امور خارجه قطر برای نخستین بار از زمان آغاز بحران میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دوحه، در نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب شرکت کرد.
نخستین حضور وزیر خارجه قطر در نشست اتحادیه عرب از آغاز بحران دوحه