جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
عراق یکی از همسایگان مهم جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که از جهات مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارای روابطی پیچیده و طولانی با کشورمان است.
نتایج بازگشت ایران و عراق به معاهده 1975