ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پرونده ناظم متخلف مدرسه پسرانه غرب تهران به اتهام «تشویق به فساد» و «کودک آزاری» با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 دادگاه ارشاد ارسال شد.
ارسال پرونده ناظم مدرسه غرب تهران به دادگاه کیفری 2 ارشاد
متهم پرونده آزار دانش آموزان پسر مدرسه ای در غرب تهران برای انجام تست روانپزشکی و تست های تکمیلی به پزشکی قانونی معرفی شد.
متهم تجاوز به دانش آموزان در پزشکی قانونی/ بررسی سلامت روانی ناظم مدرسه غرب تهران
پزشکی قانونی اعلام کرد:
هفت تن از دانش آموزان مدرسه غرب تهران دچار آسیب روانی شده اند.
تشخیص آسیب روانی قربانیان ناظم مدرسه غرب پایتخت