ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
فوق تخصص و جراح شبکیه در گفتوگو با «ایران»
با بررسی اجمالی داده‌هایی که روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد درمی‌یابیم که در کشورهایی مانند امریکا و اروپا مطالعات زیادی روی بیماری‌های چشم و خصوصاً بیماری‌های تحلیل رونده شبکیه انجام شده است اما کمتر اطلاعاتی از خاورمیانه و بویژه ایران به‌دست می‌آید حتی کشور همسایه پاکستان نیز در این زمینه کارهایی را شروع کرده است.
بیماریهای شبکیه نابینایان درکشور ثبت میشوند