جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ظریف: تحریم بانک مرکزی یعنی تحریم غذا و دارو / استفاده از کلمه تحریم مبنای حقوقی ندارد
وقتی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی عنوان تحریمی‌اش به تروریسم تبدیل می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی از این به بعد نمی‌تواند غذا و دارو تامین کند