جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
شمارمصدومان زلزله میانه به 380 نفر رسید
شمار مصدومان زلزله میانه به ۳۸۰ نفر افزایش یافت.