جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
رهبر انقلاب در باره رئیسعلی دلواری چه گفته اند
همه بزرگان سیاست مبارزات قهرمان خطه جنوب ایران در عصر اشغال آب و خاک ایران توسط امپراطوری انگلیس را ستوده اند در این میان تحلیل و تعابیر رهبر انقلاب از مکتب مبارزاتی رئیس علی دلواری شنیدنی است