جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
جامعه سر راهی؛ جامعه ای که از دیدن خودش در آینه لذت نمی برد!
چرا ایران را خیلی ها «مسافرخانه» می بینند نه «خانه»
لاتاری ثبت نام نمی کنی؟ لاتاری مهارت آمریکا در نشان دادن تصویری رویایی از خویشتن است. رؤیای امریکایی. تصویر جامعه‌ همه‌چیز تمام. ساخته شدن تصویری که همین "لاتاری" هم وسیله‌ای برای تقویت آن در سطح دنیاست: بهشتی که فقط نصیب معدود افرادی در جهان می‌شود. مرغ سعادتی که روی دوش چند تشنه‌ی مشتاق ِ در جستجوی خوشبختی می‌نشیند. ساختن ِ آرزو. مدیریت ِ امید. تصویری که اعداد و ارقام و بازگشته‌ها و متخصصین، می‌دانند که واقعی نیست. اما چه فایده که عاشق، کر است و کور.