جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
محمد رضا بهشتی: بحث «عدالت» پیش از فلسفه در اسطوره ها مطرح شده است
گزارشی از نشست« مفهوم و چرایی عدالت»
بحث عدالت بسیار قدیمی و سابقه‌دار است و پیش از فلسفه قدمتش حتی به اسطوره هم کشیده می‌شود اما بحث توسعه به صد و پنجاه سال پیش باز می‌گردد.