جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
هرچه سریع تر لایحه منع خشونت علیه زنان را اجرایی کنید
درخواست ابتکار از قوه قضائیه:
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور بار دیگر از قوه قضائیه درخواست کرد تا هرچه سریع تر نسبت به رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان اقدام کند.