جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
بیشتر قسمت های مسجد جامع ساری مازندران پس گذشت 4 روز از آتش سوزی تخریب شده است.
تخریب  بخش هایی از  مسجد جامع ساری
بعدازظهر پنجشنبه 21 تیر خبری در شهر پیچید که دردآور بود «مسجد جامع ساری، آتش گرفت...» خبر کوتاه ولی بسیار دردناک بود.
میراثی که بر باد می رود
فعالیت مغازه های بازار «نرگسیه» در اطراف مسجد جامع ساری که کار میوه فروشی از تولید به مصرف را از چند دهه قبل تاکنون بر عهده دارند از صبح امروز به حالت عادی برگشت و تردد در این مسیر بدون هیچ مشکلی برقرار است.
از سرگیری فعالیت بازار در اطراف مسجد جامع ساری
مسجد جامع ساری یکی از قدیمی ترین مسجد در مرکز مازندران که قدمتش به دوره قاجاریه می رسد،عصر پنج شنبه به دلایل نامعلومی آتش گرفت.
قدیمی ترین مسجد مازنداران در میان شعله های آتش