ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تشخیص چهره یکی از فناوری های مورد استفاده در بسیاری از گوشی های هوشمند است که بسیار مورد استقبال قرار گرفت ولی تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که این فناوری، بیشتر چهره سفید پوستان مرد را به دقت شناسایی می کند.
نژادپرستی فناوری تشخیص چهره موبایل فاش شد