جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
نژادپرستی فناوری تشخیص چهره موبایل فاش شد
تشخیص چهره یکی از فناوری های مورد استفاده در بسیاری از گوشی های هوشمند است که بسیار مورد استقبال قرار گرفت ولی تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که این فناوری، بیشتر چهره سفید پوستان مرد را به دقت شناسایی می کند.