جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
بچه های مدرسه غفوری
آنچه می خوانید، توصیف یک مدرسه در سبزوار است نه سوئیس
در مدرسه غفوری سبزوار خبری از نیروی خدماتی نیست تا زباله‌ دانش‌آموزان را از روی زمین جمع کند. اما دانش‌آموزان خوب می‌دانند باید هر زباله را در کدام یک از سه سطل بریزند. مدرسه غفوری البته ویژگی‌های دیگری هم دارد مثلاً کارنامه آخر سال بعد از تحویل کتاب و دفترهای سال پیش به بچه‌ها داده می‌شود.