جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تهیه متن بازنگری در آیین نامه و طراحی دستورالعمل مدارس وابسته
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از مباحث مرتبط با مدیریت شوراهای آموزش و پرورش، مدارس وابسته است.