ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
بانوی هنرمند در متفاوت ترین فشن شوی ایران ردایی از زندگی را بر تن توانخواهان پوشاند
نخستین فش شوی معولان با دستان هنرمنئد یک بانوی ایرانی برگزار شد و تعدادی از توانخواهان در قالب مدل با پوشیدن لباس هایی که برای آنها طراحی شده بود جلوه زیبایی از هنر ایرانی را به نمایش گذاشتند. لبخند و امید به زندگی در چهره این توانخواهان موج می زد . این بانوی هنرمند برای توانخواهان دنیایی جدیدی را ترسیم کرد تا آنها با انگیزه‌ای بیشتر به ادامه زندگی دلخوش شوند.
تبلور امید در ضیافت توانمندان