جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تشکیل سپاه ایده شخص امام (ره) بود
روایت علی محمد بشارتی از تأسیس نیروی حافظ انقلاب
برخی اعضای جامعه مدرسین نزد امام در مخالفت با سپاه صحبت کردند دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. روزی که بخش عمده تلاش‌ها برای تشکیل نیرویی مسلح جهت حراست از انقلاب اسلامی به ثمر نشست و مجال گسترش و توسعه این نهاد انقلابی فراهم آمد، تا آنجا که امروز با گذشت چهار دهه از حیات آن چیزی از اغلب ارتش‌های پرسابقه جهان کم ندارد.