جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تاجیک : فصل« اصلاح طلبی »  گذشت؛ دیگر کارآمدی ندارد/ اصلاح طلبان از بیرون کاندیدا نیاورند
اگر اصلاح طلبان می خواهند در انتخابات بمانند، از بیرون کاندیدا نیاورند
تاجیک: نعش اصلاح‌طلبی امروز روی دستان ماست / رئیس دولت اصلاحات جایگزینی ندارد
رئیس دولت اصلاحات در هیچ‌جا خود را مدعی یا رهبرجریان اصلاحات معرفی نکرده‌اند. با این وجود به دلیل کاریزما و مقبولیتی که ایشان در بین اصلاح‌طلبان داشته‌اند به‌عنوان رهبر جریان اصلاحات مطرح شده‌اند. در شرایط کنونی نیز نمی‌توان آلترناتیوی برای ایشان متصور بود.
تاجیک: خاتمی رهبر اصلاحات نیست/ با لیستی رأی دادن مخالفم/ قرار بود رهبری اصلاحات جمعی باشد
محمدرضا تاجیک، تئوریسین و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: اصلاح‌طلبان به یک دوران دور از خانه قدرت احتیاج دارند که در این فضا مجال دیدن، محاسبه نفس و نقد خود را پیدا کنند و مدتی از این فضا خارج باشند و خودشان را ریکاوری کنند تا آن منزلت و شأن اجتماعی از دست رفته‌شان را باز بگردانند.
3 آسیب اصلاح طلبی به روایت تاجیک
«کسانی که اصلاً ازخلاقیت برخوردار نبودند به میدان آمدند، آنها در این جریان فقط مجرایی می‌دیدند برای رسیدن به کاخ قدرت و فتح کاخ سیاست ... آمدند و جامه اصلاح‌طلبی پوشیدند و خود را غسل تعمید داده و نام اصلاح‌طلبی بر خود نهادند.»
تاجیک: کوتوله‌هایی برای مقاصدشان آمدند و اصلاح‌طلبی را قبضه کردند/ باید اصلاح‌طلبی را از چنبره کوته‌فکران برهانیم​
هرم گفتمانی اصلاحات را سروته کردند و به آن رنگ قدرت زدند / در جریان اصلاحات ۷۲ ملت وجود دارد/ اصلاح طلبان به دورانی دور از قدرت احتیاج دارند/ مشکل ما اصلاح‌طلبی بدون اصلاح‌طلب است/ مکانیزم تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان باید دموکراتیک باشد​
انتقاد تند تاجیک: اصلاح‌طلبان روزی به قدرت می‌چسبند و روز دیگر اپوزیسیون می‌شوند
گفتگوی ملی این نیست که دو جناح چگونه قدرت را تقسیم کنند/ گفت‌وگوی ملی به آن معنایی که مطرح می‌شود، فریب افکار عمومی است
تاجیک:  اصلاح‌طلبان سرشناس باید در پیشگاه تاریخ محاکمه شوند
از روحانی انتظار نمی‌رفت که در کنار اصلاح‌طلبان باقی بماند / برای طیف اعتدال سخت نیست که در دوره بعدی با گروهی دیگر به ائتلاف برسد
تاجیک: «مرگ بر آمریکا» می گوییم؛ ولی با نخبه‌ها و سرمایه‌داران خود امریکا را تقویت می‌کنیم
تنها کشوری هستیم که «مرگ بر آمریکا» می‌گوییم؛ بیشترین نخبه را هم به آمریکا می‌فرستیم/ باید از خروج سرمایه انسانی و اقتصادی جلوگیری کنیم/ نباید اجازه دهیم که نخبگان جوان گروه گروه بروند و به همان کشورهایی بپیوندند که ما با مشت گره کرده علیه آنها شعار می‌دهیم و هر روز مرگ برای‌شان می‌خواهیم