جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ربیعی: علت انفجار در سکوی پرتاب ماهواره فنی بود
در دنیا حوادثی شبیه به این زیاد رخ می دهد. حتی در کشورهای پیشرفته هم انفجارهای متعدد و مهیبی داشته ایم. خوشبختانه در این اتفاق از نظر جانی مشکلی نداشتیم کسی کشته نشده است.
ماجرای ناهید
گزارش گروه چند رسانه ای «ایران» از حال خوب ناهید یک
توئیت ترامپ با ژست تبلیغاتیِ یک ضربه خرابکارانه به موشک ماهواره‌بر ایران + عکس
به نظر می رسد این ژست تبلیغاتی ترامپ در پاسخ به مجموعه‌ای از ضربات نظامی و سیاسی ایران به آمریکا طی ماه‌های گذشته بوده است.
معرفی ماهواره ناهید1 در کمیته سازمان ملل متحد
ماهواره مخابراتی ناهید یک، به عنوان دستاورد ماهواره‌ای کشور در نشست کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد (کوپوس) معرفی شد.