ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پوتین این بار در یک مجلس هنری خبر ساز شد.او در مسابقه کشف استعدادها مخفیانه شرکت کرد و هنرش در خوانندگی را به نمایش گذاشت.اما واکنش داوران که پشت به صحنه امتیاز می دادند، هنگام پی بردن به هویت خواننده ، دیدنی است
واکنش حیرت انگیز داوران یک مسابقه بعد از دیدن پوتین در میان خوانندگان