ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
معاون اول رییس جمهوربه منظور شرکت در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وارد شهر سوچی روسیه شد.
معاون اول رئیس جمهور وارد سوچی روسیه شد