جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
قطب‌های‌مخالف‌ و‌ متضاد‌ در‌دل‌ یکدیگر
«رفتگان،» فیلمی که تماشای یکباره اش کفایت نمی کند و میتوان چند بار آن را به تماشا نشست
اولین تصویری که از فیلم رفتگان (یا مردگان) مارتین اسکورسیزی در ذهن من نقش می‌بندد، نماد یین و یانگ است. شاید به لحاظ مفهومی تعریف دقیقی نباشد اما اگر این تصویر را مقابل فیلم قرار دهیم، معادل بی‌ربطی نمی‌بینیم. دایره یین و یانگ ترکیبی از دو سطح منحنی سفید و سیاه (راست و چپ، شب و روز، تاریکی و روشنی،...) است که از هر سطح دایره‌ای کوچک در دل دیگری قرار گرفته.