جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
رئیس جمهور:اگر به مقررات بین المللی احترام نگذاریم دیگر اعتمادی باقی نمی ماند
روحانی:حاکمیت کاخ سفید در به هم ریختن تعهدات بین المللی ناموفق بود.